Privacyverklaring

Food To Be Good By Marjolein, Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer, gevestigd aan Vissersdijk 63 4201 ZB Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens en postadres
Vissersdijk 63
4201 ZB  Gorinchem
085-0041768
https://www.foodtobegood.nl

Marjolein Exalto-Boers, Voedingsconsulent is de Functionaris Gegevensbescherming van Marjolein Exalto-Boers, Voedingsconsulent zij is te bereiken via info@marjoleinexalto.nl.


Persoonsgegevens die ik verwerk
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid, zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie, slaapritme, menstruatiecyclus, overige klachten, ziektebeeld, alle vragen die nodig zijn om een juist intake te kunnen voeren en in het intakeformulier staan vermeld.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

– De werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn bij de cliënt 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Categorie persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Personalia, adresgegevens en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marjoleinexalto.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Marjolein Exalto-Boers, voedingsconsulent en trainer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marjolein Exalto-Boers, Voedingsconsulent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjoleinexalto.nl

 

085-0041768

Vissersdijk 63 4201 ZB Gorinchem

  • Instagram

door Food To Be Good By Marjolein.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now