Algemene voorwaarden sport
 

Deze algemene voorwaarden hangen vast aan de algemene voorwaarden die zijn opgesteld voor Food To Be Good By Marjolein. Deze zijn tevens online in te zien. 

Algemene voorwaarden personal training, small group training, power walking en Bad Ass Yoga. 

 

• De trainer behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Minimale aantal deelnemers aan een groepsles is twee personen. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

 

• Op feestdagen, bij ziekte en tijdens de vakantie van de trainer zal er geen les worden gegeven.

 

• De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem, genaamd Trainin. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven. Annuleren dient via het reserveringssysteem van de lessen maximaal 4 uur voor training te worden doorgegeven. Wanneer dit niet gebeurt wordt de les in rekening gebracht.

 

• Deelname aan een les/training geschiedt geheel op eigen risico.

Food To Be Good By Marjolein/trainer is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een les/training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Food To Be Good By Marjolein/trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Food To Be Good By Marjolein/trainer georganiseerde activiteiten.

 

• Een les/ training kan intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainings deelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

 

• Food To Be Good By Marjolein/trainer behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

• Tijdens de les/training worden er foto’s gemaakt voor promotiedoeleinden. Wanneer je niet herkenbaar op de foto wilt dan dien je dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

• Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Food To Be Good By Marjolein/trainer.

 

• Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Food To Be Good By Marjolein/trainer bewaard zullen worden. Food To Be Good By Marjolein/trainer verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de

privacywetgeving.

   

Tel: 06-30412678     E-mail: foodtobegood@gmail.com

© 2018 by Marjolein Exalto. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now